Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van CASHFUX, Jan Gajewiak.